Hướng dẫn cài đặt cho Symbian

Bước 1: Truy cập bằng trình duyệt trên điện thoại vào địa chỉ dưới đây :

- Bấm vào đây để tải bộ cài đặt.


Bước 2: Tiến hành cài đặt:

- Bấm vào nút "OK" để tải Bkav Mobile Security:- Sau khi tải file thành công sẽ xuất hiện thông báo, bạn chọn “Yes” và thực hiện việc cài đặt:Bước 1: Tải bộ cài đặt:

- Bấm vào đây để tải bộ cài đặt.


Bước 2: Copy file vừa tải về vào trong bộ nhớ máy hoặc vào thẻ nhớ.


Bước 3: Vào trình quản lí file của máy, tìm và mở file "BMS_Symbian.sis" trong thư mục vừa copy.Bước 4: Tiến hành cài đặt tương tự như cài thông qua website.


Bước 1: Tải bộ cài đặt về máy tính:

- Bấm vào đây để tải bộ cài đặt.


Bước 2: Kết nối điện thoại với máy tính.


Bước 3: Mở chương trình Nokia Suite.

- Nếu chưa có Nokia Suite, bấm vào đây để tải.


Bước 4: Nháy đúp chuột vào file “BMS_Symbian.sis” vừa tải ở bước 1.


Bước 5: Nhấn “OK” và tiến hành cài đặt tương tự như cài thông qua website.